Tutaj : znajdziesz Biografie - Najważniejsze Fakty

Wróć do :  Dowództwo | Główna

Albrecht Maria Aleksander Filip Józef, Książę Wirtembergii
Feldmarszałek i Dowódca Armii   / następca tronu /

Książę Albrecht Wirtemberski

Książę Albrecht von Württemberg

(23.12.1865 - 29.10.1939)
miejsce urodzenia : Wiedeń / Wien / ( Austria )
miejsce śmierci : Altshausen ( Badenia-Wirtembergia )

Dowódca IV Armii i Grupy Armii Albrecht : 1914 - 1918

Wywodził się z arystokratycznego i wielowiekowego królewsko-książęcego rodu, panującego w Badenii-Wirtembergii. Ród ten był skoligacony z wieloma domami panującymi w Europie. Albrecht pochodził z bocznej, książecej gałęzi tego rodu. Był synem księcia Filipa, Aleksandra, Ernsta i arcyksiężny austriackiej, Marii Teresy Lotaryńskiej wywodzącej się z bocznej linii dynastii Habsburgów. Pochodząc z tak świetnego książęcego rodu, Albrecht miał bardzo ułatwioną karierę wojskową, którą rozpoczął w armii wirtemberskiej. W wieku 20 lat w 1885 roku, wstąpił do kawalerii służąc w 19 Wirtemberskim Pułku Ułanów króla Karola w Ulm. Po 5 latach w okresie 1890-1893, jako kapitan służy w 119 Wirtemberskim Pułku Grenadierów królowej Olgii w Stuttgartcie. Następnie w okresie 1893-1898 służy, już w stopniu pułkownika, ponownie w 19 Pułku Ułanów w Ulm. Uchodził już wówczas, wśród kół wojskowych za wybitnego i utalentowanego oficera i dowódcę.

feldmarszałek Albrecht von Württemberg Książę Albrecht był kuzynem króla Wirtembergii Wilhelma II, który z uwagi na nie posiadanie własnych męskich potomków, wybrał właśnie jego na swojego następcę. Uprawomocnione i ogłoszone to zostało w 1896 roku, od tej pory książę Albrecht tytułowany był następcą tronu królewskiego. W okresie 1898-1901, już w stopniu generała majora służy w armii pruskiej, jako dowódca 4 Konnej Brygady Gwardii stacjonującej w Poczdamie. Poźniej przez kolejne 7 lat do 1908 roku, będąc już generałem porucznikiem, pełni funkcję dowódcy 26 Dywizji Piechoty. W 1908 roku otrzymuje stanowisko dowódcy XIII Okręgu Wojskowego i XIII Korpusu Armii, stanowiącego trzon armii wirtemberskiej. Stanowisko te pełni przez 5 lat do 1913 roku, aby na rok przed wybuchem wojny i po mianowaniu do stopnia generała pułkownika, objąć funkcję Generalnego Inspektora armii wirtemberskiej.

Z chwilą wybuchu wojny w sierpniu 1914 roku, zostaje mianowany dowódcą IV Armii wchodzącej w skład centrum niemieckiego frontu na froncie zachodnim. Jednostki tejże armii w dniu 2 sierpnia wkraczają do Luksemburga a następnie uczestniczą w ciężkich i krwawych zmaganiach na terenie południowej Belgii w Ardenach. Jako dowódca tej formacji pokonuje wojska francuskiej 3 Armii w bitwie pod Neufchateau i nieco później w bitwie stoczonej na południe od Sedanu nad rzeką Mozą. Na początku września 1914 roku armia ta bierze udział w przegranej I bitwie nad Marną. Zimą 1915 roku IV Armia została przeniesiona do północnej Belgii i tam we Flandrii w kwietniu 1915 roku, uczestniczy w krwawej II bitwie pod Ypres. W sierpniu 1915 roku zostaje odznaczony medalem "Pour le Merite", a w rok później otrzymuje nominację na feldmarszałka. Przez cały ten okres IV Armia stacjonuje i walczy na terenie północnej Belgii. Książę Albrecht pełni funkcję dowódcy tej armii do końca lutego 1917 roku, po czym obejmuje stanowisko dowódcy Grupy Armii "Albrecht", zajmującej pozycje w Alzacji na bardziej spokojniejszym odcinku frontu zach. Stanowisko to pełni do zawieszenia bronii w listopadzie 1918 roku, po czym rezygnuje z czynnej służby w armii i przechodzi w stan spoczynku.

W wyniku rewolucji w Niemczech jego kuzyn król Wirtembergii, zmuszony został do abdykacji. Monarchia upadła a książę Albrecht utracił w ten sposób możliwość sukcesji królewskiej. Po śmierci w 1921 roku kuzyna Wilhelma, staje się głową rodu i ewentualnym pierwszym pretendentem do korony królewskiej. W roli tej pozostaje aż do swojej śmierci w 1939 roku, po której schedę po nim przejmuje jego najstarszy syn Filip. Książę Albrecht umarł w rodowej siedzibie na zamku w Altshausen, która pozostała w ich posiadaniu. Żył 74 lata.


Przebieg służby :

w 19 Wirtemberskim Pułku Ułanów króla Karola - Ulm
( 1885 - 1890 )

w 119 Pułku Grenadierów królowej Olgii - Stuttgart
( 1890 - 1893: kpt. od 1890 )

w 19 Wirtemberskim Pułku Ułanów króla Karola - Ulm
( 1893 - 1898: płk. od 1896 )

dowódca w 4 Konnej Brygadzie Gwardii - Poczdam
( 1898 - 1901: gen. mjr. od 1898 )

dowódca 26 Dywizji Piechoty
( 1901 - 1908: gen. por. od 1901 )


dowódca XIII Korpusu Armii - Stuttgart
( 1908 - 1913 )

Generalny Inspektor armii wirtemberskiej
( 1913 - 1914: gen. płk. od 1913 )

dowódca IV Armii - front zachodni
( sierpień 1914 - luty 1917 )

dowódca Grupy Armii "Albrecht" - front zachodni
( luty 1917 - listopad 1918 )

order "Pour le Merite"
( sierpień 1915 )

nominacja do stopnia feldmarszałka
( sierpień 1916 )

Powrót na stronę Dowództwo


Copyright 2004 © by Home Page : All rights reserved. ®