Tutaj : znajdziesz Biografie - Najważniejsze Fakty

Wróć do :  Dowództwo | Główna

Anton Ludwig Friedrich August von Mackensen
Feldmarszałek i Dowódca Armii, Grupy Armijnej

feldmarsz. August von Mackensen

August von Mackensen /Nobilitacja szlach. 1899 r./

(06.12.1849 - 08.11.1945)
miejsce urodzenia : Leipnitz ( Saksonia )
miejsce śmierci : Schmiedeberg (Westfalia)

Dowódca XVII Korpusu, IX i XI Armii, GA Mackensen

Urodził się 6 grudnia 1849 r. w majątku Leipnitz koło Wittenbergii w Saksonii. Był synem agronoma i zarządcy ziemskiego, Ludwiga von Mackensena i Marii Rink. Rodzina jego ojca pochodziła z westfalskiego Hanoweru. Zgodnie z wolą ojca uczył się w gimnazjum rolnym w Torgau. Następnie podjął studia rolnicze w Halle, które przerwał wbrew woli ojca. Jego marzeniem była służba w armii, a konkretnie chciał zostać oficerem huzarów. W 1869 r. wstąpił jako jednoroczny ochotnik w szeregi słynnego 2 Regimentu Huzarów Śmierci (2 Przyboczny Pułk Huzarów im. Królowej Prus Wiktorii). Służąc w jego szeregach wziął udział w wojnie między Francją a Prusami (1870-71), gdzie odznaczył się męstwem i odwagą, za co został odznaczony Krzyżem Żelaznym II klasy i awansowany do stopnia podporucznika. Po pokonaniu Francji zostaje przeniesiony do rezerwy i podejmuje przerwane studia na uniwersytecie w Halle, które ukończył w 1873 roku.

August von Mackensen Po otrzymaniu dyplomu, wstępuje ostatecznie i na stałe do armii, gdzie ponownie otrzymał przydział do 2 Pułku Huzarów, w którym pełnił służbę do 1876 r. Przez kolejne 4 lata pełni na przemian obowiązki adiutanta dowódcy 1 i 3 Brygady Kawalerii stacjonujących w Królewcu i Szczecinie, w międzyczasie awansując na porucznika. W 1879 r. żeni się z Dorotą von Horn, z którą doczekał się pięciorga dzieci (2 córki i 3 synów). Nie będąc absolwentem Akademii Wojskowej, Mackensen został przeniesiony w 1880 r. do Sztabu Generalnego w Berlinie, w którym spędził kolejne 4 lata. W 1882 r. został awansowany do stopnia kapitana. Na przełomie 1884-85 pracuje w sztabie VII Korpusu w Münster, a następnie w latach 1885-87 w sztabie 14 Dywizji Piechoty w Düsseldorfie. Później w okresie 1887-1889 służył w 9 Pułku Dragonów stacjonującym w Metz i w 4 Dywizji Piechoty w Bydgoszczy (Bromberg) awansując w 1888 r. do stopnia majora. Ponownie w Sztabie Generalnym, gdzie w okresie 1891-1893 pełnił obowiązki I Adiutanta Szefa Sztabu generała Alfreda von Schlieffena. W okresie 1893-1898 pełni stanowisko dowódcy 1 Przybocznego Pułku Huzarów stacjonującego w Gdańsku, pełniąc te obowiązki awansował do stopnia podpułkownika w 1894 roku i na pułkownika w 1897 roku.

Mackensen w mundurze Huzarów Śmierci W 1898 roku zostaje mianowany na stanowisko osobistego adiutanta cesarza Wilhelma II. W rok później za wybitną służbę i zasługi na rzecz armii zostaje uhonorowany przez cesarza nobilitacją szlachecką, a w 1900 r. awansował do stopnia generała majora. Od 1901 r. przez kolejne 13 lat, aż do wybuchu wojny, związany służbą w Gdańsku. Pełnił tam kolejno obowiązki - dowódcy Brygady Huzarów (1901-1903) - której honorowym dowódcą był cesarz Wilhelm II - 36 Dywizji Piechoty (1903-1908) i XVII Korpusu Armijnego, jednocześnie awansował kolejno na generała porucznika (1903) i generała kawalerii (1908). Służąc w Gdańsku w 1902 r. opublikował książkę "Czarni Huzarzy" przedstawiającą historię jego słynnego 2 pułku Huzarów; w 1905 roku - owdowiał; w 1908 r. ponownie ożenił się z Leonią von der Osten.

Z chwilą wybuchu I Wojny Światowej wraz z XVII Korpusem podlegał dowództwu VIII A broniącej Prus Wsch. Doświadczył haniebnej porażki z rąk rosyjskiego generała Rennenkampfa podczas bitwy pod Gąbinem, aczkolwiek oddziały Mackensena zostały szybko przetransportowane koleją w celu otoczenia armii gen. Samsonowa i w rezultacie przyczyniły się do wielkiej wygranej Niemiec pod Tannenbergiem. Na przełomie września i października 1914 dowodził wydzieloną z IX A Grupą Operacyjną, uczestniczącą w nieudanej niemieckiej ofensywie na Warszawę. 01 listopada 1914 roku otrzymał po Hindenburgu dowództwo nad IX A i stojąc na jej czele uczestniczył w dalszych i krwawych zmaganiach na terenie Królestwa Polskiego. Jednostki IX A brały udział w bitwach pod Kutnem i w zaciętych i krwawych zmaganiach w bitwie pod Łodzią (listopad-grudzień 1914). Za umiejętne i sprawne dowodzenie podczas tej bitwy został odznaczony orderem "Pour le Merite" i awansowany do stopnia generała pułkownika. W kwietniu 1915 r. zostaje dowódcą XI A i GA "Mackensen" na froncie galicyjskim i był głównym koordynatorem przygotowań do wspólnego z armią austriacką wielkiego natarcia, które miało przełamać front rosyjski.

karta propagandowa z wizerunkiem von Mackensena 02 maja 1915 roku pod Gorlicami, rozpoczęło się starannie zaplanowane, potężne uderzenie wojsk państw centralnych i po 3 dniach krwawych zmagań, front rosyjski został przełamany. Był to początek ich najbardziej udanej ofensywy na froncie wschodnim, w której Mackensen miał znaczący udział. Na początku czerwca odzyskano Przemyśl, a nieco później Lwów. W międzyczasie, 11 Czerwca 1915 r. Mackensenowi powierzono dowodzenie nad k.u.k. Husaren-Regiment nr 10 (Pułk Huzarów Śmierci). Za odzyskanie Lwowa (22.06.) został awansowany na feldmarszałka i otrzymał "Liście Dębu" do orderu "Pour Le Merite". Pod koniec czerwca GA "Mackensen" uderzyła od południa na Rosjan stacjonujących w Kr. Polskim, między Wisłą a Bugiem. Aby uniknąć okrążenia woj. ros. wycofały się do końca sierpnia z ziem Kongresówki, a ta znalazła się pod okupacją państw centralnych. Dzięki owym sukcesom w tej kampanii Mackensen zdobył rozgłos i sławę i obok Hindenburga i Ludendorffa, był najbardziej znanym niemieckim dowódcą tej wojny. 06 sierpnia 1915 r. wraz z Hindenburgiem otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Gdańska. Wcześniej, 26 czerwca tego roku uhonorowała go Rada Miasta Sopotu, a 29 czerwca został doctorem honoris causa Politechniki Gdańskiej /Technische Hochschule/.

Po sukcesach w Galicji, pod koniec września 1915 r., powierzono Mackensenowi zadanie poprowadzenia kampanii przeciwko Serbii, która rozpoczęła się w październiku. Także i tutaj dowodził GA "Mackensen" (XI A i III A austr.), którą wspomagały wojska bułgarskie. Kampania serbska została przeprowadzona w wielkim stylu i zakończona została pokonaniem armii serbskiej i okupacją kraju. 27 Sierpnia 1916 r. Rumunia przystąpiła do wojny po stronie Ententy i dzień później wypowiedziała wojnę Austrii. Wówczas wydawało się, że losy Państw Centralnych są przesądzone i nie będą w stanie podjąć działań przeciw Rumunii, stało się jednak inaczej. Rumunia podjęła ofensywę w Siedmiogrodzie. Przeciw 12 dywizjom rumuńskim Austro-Węgry mogły przeciwstawić zaledwie pięć, ale wszystkie Państwa Centralne wypowiedziały wojnę Rumunii: 29.08. - Niemcy, 30.08. - Turcja, 01.09 - Bułgaria. Ofensywa rumuńska została szybko powstrzymana. Rumunia została zaatakowana jednocześnie z trzech stron. Główną rolę w ataku odegrały wojska GA "Mackensen". Zwycięstwo było całkowite i do końca grudnia 1916 r. prawie cała Rumunia znalazła się pod okupacją.

von Mackensen i bułgarski następca tronu Borys - 1916

Za sukcesy w kampanii rumuńskiej w styczniu 1917 roku został odznaczony Orderem Wielkim Krzyża Żelaznego (jako jeden z pięciu niemieckich dowódców) i jednocześnie pełnił stanowisko wojskowego gubernatora nad okupowaną Rumunią. Pełnił tą funkcję aż do zakończenia wojny w 1918 roku. W listopadzie tego roku stoi na czele ewakuacji wojsk niemieckich z Bałkanów, która odbywała się przez Węgry, został tam internowany i przekazany władzom alianckim, które oskarżyły go o zbrodnie wojenne. Został przetransportowany do Salonik, gdzie przebywał przez kolejny rok. W listopadzie 1919 roku został zwolniony i powrócił do Niemiec, gdzie został zdemobilizowany, a w rok później przeniesiony w stan spoczynku. Miał wówczas 71 lat. Po 1920 r. mieszkał w swoich majątkach na Pomorzu. W latach 20 był, za odnowieniem wielkości Niemiec i sympatykiem kół głoszących rewizję traktatu wersalskiego i granic Niemiec z Polską.

von Mackensen i Hitler 1935 r. von Mackensen w 1934 roku von Mackensen na spotkaniu z weterenami 1937 r.

feldmarszałek August von Mackensen w latach trzydziestych XX wieku - Niemcy - III Rzesza

Należał do prawicowej paramilitarnej organizacji "Stahlhelm". W rezultacie został zwolennikiem partii nazistowskiej i polityki Adolfa Hitlera. Niektórzy uważają, że wspieranie nazistów splugawiło jego reputację, ale jego wiara w potęgę narodu niemieckiego i chęć wznowienia poboru do armii były popierane nie tylko przez niego, ale też przez wielu innych byłych wyższych oficerów cesarskiej armii. W 1934 roku Mackensen, po śmierci Hindenburga, był jedynym żyjącym emerytowanym feldmarszałkiem armii niemieckiej. W 1935 roku z racji jego długoletniej służby w pruskiej kawalerii, zostaje mianowany honorowym dowódcą i patronem 5 Pomorskiego Pułku Huzarów im. Blüchera, który był kontynuatorem tradycji słynnych "Czarnych Huzarów". Pułk owy stacjonował na Pomorzu w Stolp (Słupsk). W 1938 r. "długowieczny" Mackensen, zaczął bardziej krytycznie odnosić się do ustroju nazistowskiego, kiedy to usunięto z zajmowanych stanowisk, najwyższych dowódców w siłach zbrojnych. Jego protesty i interwencje pozostały bez echa i okazały się bezskuteczne.

von Mackensen - przed słupskim ratuszem - 14.08.1936 r. von Mackensen - Stary Rynek w Słupsku - 16.12.1937 r.

August von Mackensen w Słupsku - 1936 i 1937 rok (wizytacje 5 pułku huzarów)      powiększ zdjęcie powyżej    

W maju 1941 roku 92 letni Mackensen, jako tradycjonalista i monarchista, wbrew woli Hitlera, udaje się do Doorn w Holandii na pogrzeb zmarłego, dawnego cesarza Wilhelma II, którego przez jakiś czas był osobistym adiutantem. W lutym 1945 roku w wyniku zbliżania się wojsk bolszewickich, zmuszony zostaje do opuszczenia swego majątku Janowice koło Lęborka i ucieczki na zachód. Dożył jeszcze końca II wojny światowej. Zmarł pół roku później 08.11.1945 roku w wieku 96 lat w Schmiedeberg i pochowany został na cmentarzu w Burghorn nieopodal Celle. W uroczystościach pogrzebowych wzięła udział Wiktoria Luiza, córka zmarłego przed 4 laty, cesarza Wilhelma II.

Powyższy biogram powstał przy znacznej pomocy ORIONA, któremu składam wielkie dzięki.


Przebieg służby :

2 Przyboczny Pułk Huzarów im. Królowej Prus Wiktorii
( 1869 - 1871: ppor. od 1870 )

2 Przyboczny Pułk Huzarów im. Królowej Prus Wiktorii
( 04.1873 - 10.1876 )

1 Brygada Kawalerii - Königsberg /Królewiec/
( 10.1876 - 1878: por. od 1878 )

3 Brygada Kawalerii - Stettin /Szczecin/
( 1878 - 1879 )

1 Brygada Kawalerii - Königsberg /Królewiec/
( 1879 - 05.1880 )

w Sztabie Generalnym - Berlin
( 05.1880 - 02.1884: kpt. od 1882 )

w sztabie VII Korpusu Armii - Münster
( 02.1884 - 12.1885 )

w sztabie 14 Dywizji Piechoty - Düsseldorf
( 12.1885 - 09.1887 )

9 Pułk Dragonów im. Króla Rumunii Karola I - Metz
( 09.1887 - 09.1888 )

w sztabie 4 Dywizji Piechoty - Bromberg /Bydgoszcz/
( 09.1888 - 02.1891: mjr. od 1888 )

w Sztabie Generalnym - Berlin
( 02.1891 - 06.1893 )


d-ca 1 Przybocznego Pułku Huzarów - Danzig /Gdańsk/
( 06.1893 - 01.1898: ppłk. od 1894; płk. od 1897 )

osobisty adiutant cesarza Wilhelma II
( 01.1898 - 09.1901: gen. mjr. od 1900 )

d-ca Przybocznej Brygady Huzarów - Danzig
( 09.1901 - 09.1903)

d-ca 36 Dywizji Piechoty - Danzig
( 09.1903 - 01.1908: gen. por. od 1903 )

d-ca XVII Korpusu Armii - Danzig
( 01.1908 - 11.1914: generał kawalerii od 1908 )

dowódca IX Armii
( 11.1914 - 04.1915: gen. płk. od 1914 )

dowódca XI Armii
( 04 - 09.1915: feldmarszałek od 1915 )

dowódca GA "Mackensen" - front wsch.
( 04 - 09.1915 )

dowódca GA "Mackensen" - Serbia
( 09.1915 - 09.1916 )

dowódca GA "Mackensen" - Rumunia
( 09.1916 - 11.1918 )

order : "Pour le Merite"
( 11.1914 ; do niego Liście Dębu - 06.1915)

order : "Order Wielkiego Krzyża Żelaznego"
( 01.1917 )

Powrót na stronę Dowództwo


Copyright 2004 © by Home Page : All rights reserved. ®