Tutaj : znajdziesz Biografie - Najważniejsze Fakty

Wróć do :  Dowództwo | Główna

Helmuth Johannes Ludwig von Moltke (Młodszy)
Generał Pułkownik i Szef Sztabu Generalnego

Helmuth von Moltke (Młodszy)

Helmuth von Moltke

(25.05.1848 - 18.06.1916)
miejsce urodzenia : Gersdorff (Meklemburgia - Prusy) miejsce śmierci : Berlin (Brandenburgia - Prusy)

Szef Sztabu Generalnego : 01.01.1906 - 14.09.1914

Wychowywał się w rodzinie o dużych tradycjach militarnych. Bratanek Helmutha Moltke (Starszego), szefa Sztabu Generalnego w latach 1858-1891. Uczestniczył w wojnie prusko-francuskiej 1870/71. Od 1882 r. pełni funkcję adiutanta swojego wuja, Helmuta von Moltke, który był wówczas szefem Sztabu Generalnego. Pokrewieństwo ze znaną postacią pomogło mu w robieniu szybkiej kariery. W 1904 roku został mianowany na stanowisko Generalnego Kwatermistrza Armii. W styczniu 1906 roku obejmuje po Alfredzie von Schlieffenie stanowisko Szefa Sztabu Generalnego. 16 października 1906 zostaje awansowany do stopnia generała piechoty. Przejął po swym poprzedniku plany wojenne i koncepcję prowadzenia przyszłej wojny, ale z czasem zaczął wprowadzać do nich własne poprawki. Moltke uważał, że plan był przestarzały i starał się go dostosować do nowych czasów. Nie wyszło mu to najlepiej, ale też za czasów Schlieffena przeciwnicy byli względnie słabsi, niż w 1914 r.

Moltke w młodzym wieku Do tzw. Planu Schlieffena ( ataku na Francję ) opierającego się na oskrzydleniu armii francuskiej poprzez Belgię wprowadził takie zmiany, że w sposób znaczny zmniejszył siłę uderzeniową prawego skrzydła na korzyść lewego. Miało to póżniej zasadniczy wpływ na losy kampanii francuskiej w 1914 roku. Pomimo tych zmian, po wybuchu wojny, realizował koncepcję operacji Alfreda Schlieffena opierającą się na rozgromieniu Francji, a następnie Rosji. Wskutek znacznego osłabienia prawego skrzydła, na rzecz lewego i centrum, własnego niezdecydowania, słabego i miernego dowodzenia armią przyczynił się do załamania niemieckiego ataku na Francję, którego konsekwencją była przegrana bitwa nad Marną we wrześniu 1914 roku.

Moltke jako generał

Moltke był po niej kompletnie rozbity psychicznie, przeszedł załamanie nerwowe i kompletnie nie panował nad sutuacją. Na skutek niepowodzenia niemieckiej ofensyway, został uznany za głównego winnego poniesionej klęski. 14 września cesarz Wilhelm II usunął go ze stanowiska Szefa Sztabu Generalnego. (Oficjalnie pozbawiony funkcji Szefa Sztabu po urlopie zdrowotnym - 3 listopada 1914). 30.12.1914 otrzymuje stanowisko Szefa Zastępczego Sztabu Generalnego w Berlinie. Jego zakres obowiązków skupiał się na zabezpieczeniu niemieckiej gospodarki wyżywienia, na czym nie znał się zupełnie. Ale nie pełnił tej funkcji długo.

W sierpniu 1915 roku odznaczony najwyższym cesarskim, wojskowym medalem "Pur Le Merite" i awansowany do stopnia generała armii. Będąc przez całe życie słabego zdrowia, umiera rok później, 18 czerwca 1916 r. w Berlinie, w budynku parlamentu Rzeszy, podczas uroczystości żałobnej zmarłego feldmarszałka generalnego Colmara von der Golza. W chwili śmierci miał 68 lat.


Przebieg służby :

podchorąży w 86 Pułku Fizylierów - Flensburg
( 04.1869 - 04.1870 )

w 7 Pułku Grenadierów Wilhelma I - Liegnitz /Legnica/
( 04.1870 - 07.1872: ppor.od 1870 )

w 1 Pułku Piechoty Gwardii - Poczdam
( 07.1872 - 04.1882: por.od 1877 )

Akademia Wojskowa - Gross - Lichterfelde / Berlin /
( 10.1875 - 06.1878 )

Adiutant Szefa Sztabu Generalnego - Berlin
( 04.1882 - 04.1891: kpt.od 1882; mjr.od 1888 )

Straż Pałacowa adiutant Wilhelma II
( 04.1891 - 09.1896: ppłk.od 1893; płk.od 1895 )

dowódca 1 Pułku Grenadierów Gwardii - Berlin
( 09.1896 - 03.1899 )

dowódca 1 Brygady Piechoty Gwardii - Poczdam
( 03.1899 - 01.1902: gen.mjr.od 1899 )

dowódca 1 Dywizji Piechoty - Berlin
( 01.1902 - 02.1904: gen.por.od 1902 )

Główny Adiutant Cesarza Wilhelma II
( 01.1902 - 08.1914 )

Kwatermistrz Generalny Armii - Berlin
( 02.1904 - 31.12.1905 )

Szef Sztabu Generalnego - Berlin
( 01.1906 - 09.1914: gen.piech. od 1906 )

( 08.1915 ) : awans na generała pułkownika
order "Pur Le Merite"


Słynne cytaty :

" Musimy odłożyć na bok wszystkie komunały o odpowiedzialności agresora. Tylko sukces usprawiedliwia wojnę. "

Helmuth von Moltke ( 1913 )

" Będzie to wojna narodowa, która nie może być roztrzygnięta przez decydującą bitwę, lecz przez długą i wyczerpującą walkę z krajem, który nie będzie mógł być ujarzmiony, dopóki całkowita siła narodu nie zostanie złamana; będzie to również wojna, która wyczerpie w końcu nasz własny naród nawet jeżeli nam przypadnie zwycięstwo. "

Helmuth von Moltke do Wilhelma II ( 1906 )

" Każde odroczenie wojny będzie zmniejszało nasze szanse na sukces. "

Helmuth von Moltke do gen. austr. Franza Conrada von Hötzendorfa ( maj 1914 )

plakat propagandowy

Powrót na stronę Dowództwo


Copyright 2004 © by Home Page : All rights reserved. ®